Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Υποβολή προσφορών μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.