Διαγωνισμός για προμήθεια ορθοπεδικών υλικών & μοσχευμάτων

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00.