Διαγωνισμός για προμήθεια παρασκευασμένων φαγητών χωρίς κρέας

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.