Διαγωνισμός για προμήθεια παστεριωμένου γάλατος

Υποβολή προσφορών έως 3 Αυγούστου 2018.