Διαγωνισμός για προμήθεια πελμάτων ερπυστριών αρμάτων

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.