Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου κίνησης-Γ.Ν. Ζακύνθου

Υποβολή προσφορών μέχρι Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00.