Διαγωνισμός για προμήθεια ραμμάτων-4η Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Α’ Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός