Διαγωνισμός για προμήθεια σετ τρυπανιού για χειρουργεία οστεοσύνθεσης

Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.