Διαγωνισμός για προμήθεια συρραπτικών εργαλείων-Ασκληπιείο Βούλας

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, 24-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.