Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων – Γ.Ν. Μεσσηνίας

Υποβολή προσφορών μέχρι 6/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.