Διαγωνισμός για προμήθεια υφασμάτων – Γ.Ν. Ζακύνθου

Υποβολή προσφορών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30.