Διαγωνισμός για προμήθεια υφάσματος

Κατάθεση προσφορών μέχρι 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.