Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων – Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30.