Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων – Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00. Υποβολή προσφορών μέχρι μία ώρα πριν.