Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών απολύμανσης νερού ΔΕΥΑΡ

Υποβολή προσφορών μέχρι 23/7/2018 και ώρα 20:00.