Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών-Δήμος Αιγάλεω

Θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 16/7/2018 και ώρα 11 έως 11.30 π.μ.