Διαγωνισμός για προμήθεια υπηρεσίες φύλαξης – «Ασκληπιείο» Βούλας

Υποβολή προσφορών μέχρι 7/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.