Διαγωνισμός για «Προμήθεια 12 απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID- 19)» – 424 ΓΣΝΕ