Διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για ΜΕΘ – Γ.Ν. Ζακύνθου