Διαγωνισμός για προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.» – Γ.Ν. Ζακύνθου