Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσοχημικών / ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (