Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων – Γ.Ν. Ζακύνθου