Διαγωνισμός για προμήθεια «αντιδραστηρίων εργαστηρίων εκτός αναλυτών» – Γ.Ν. Ζακύνθου