Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας – Γ.Ν. Ζακύνθου