Διαγωνισμός για προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο – 424 ΓΣΝΕ