Διαγωνισμός για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων