Διαγωνισμός για «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος» – 424 ΓΣΝΕ