Διαγωνισμός για «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιθρομβωτικά)» – 424 ΓΣΝΕ