Διαγωνισμός για «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό)» – 424 ΓΣΝΕ