Διαγωνισμός για «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικής αρθρίτιδας)» – 424 ΓΣΝΕ