Διαγωνισμός για «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά των μυκοβακτηρίων)» – 424 ΓΣΝΕ