Διαγωνισμός για προμήθεια fleece οπλιτών για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών