Διαγωνισμός για «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»