Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών)» – 424 ΓΣΝΕ