Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (ειδικός ρουχισμός εργασίας)» – 424 ΓΣΝΕ