Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (ηθμός διάλυσης)» – 424 ΓΣΝΕ