Διαγωνισμός για προμήθεια υγειονομικού υλικού «Κοιλιοσκοπική διάταξη» – 424 ΓΣΝΕ