Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (ολόσωμα ενδύματα)» – 424 ΓΣΝΕ