Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)» – 424 ΓΣΝΕ