Διαγωνισμός για «προμήθεια υγειονομικού υλικού (σύνολα ρουχισμού)» – 424 ΓΣΝΕ