Διαγωνισμός για «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» – 424 ΓΣΝΕ