Διαγωνισμός για «προμήθεια καταδεικτών στόχων (IR POINTER)» – ΓΕΣ