Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους