Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης