Διαγωνισμός για «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ακτινολογικό φιλμ)» – 424 ΓΣΝΕ