Διαγωνισμός για προμήθεια μικρού λεωφορείου – ΕΚΕΨΥΕ