Διαγωνισμός για «Προμήθεια Nευροχειρουργικών εργαλείων» – 424 ΓΣΝΕ