Διαγωνισμός για προμήθεια ορθοπεδικών υλικών – Γ.Ν. Ζακύνθου