Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου κίνησης – Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών στον Κορυδαλλό