Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου κίνησης – Γ.Ν. Ζακύνθου